top of page
Image by D O M I N I K J P W

Výkup ornej pôdy

Vykupujeme ornú pôdu, lesné pozemky, trvalé trávnaté porasty na celom území Slovenska.


Kupujeme pozemky v celosti a aj keď ste podielovým vlastníkom.


Štandardná cena výkupu je 2 000 Eur / hektár.


Po zhodnotení Vašich pozemkov Vám vzhľadom na lokalitu, bonitu a rozsah môže byť ponúknutá aj vyššia jednotková cena.

Výkup ornej pôdy: Service
bottom of page